Bedrijfsverzekeringen voor sportbonden

Niet alleen sporten verschillen van elkaar en vragen om andersoortige risico-inventarisaties, ook de uitoefening van het bedrijf is per bond of club anders.

Zeker in Sport heeft alle expertise in huis om - aan de hand van een menukaart van generieke bedrijfsverzekeringen - per organisatie de verzekeringsbehoefte in te vullen.

Menukaart bedrijfsverzekeringen – sportbonden

Risicogebied: Tbv bondsactiviteiten
Soort verzekering:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Bedrijfs (al dan niet collectief)
  • Bestuurders (al dan niet collectief)
  • Evenementen
  • Zakelijke reisverzekering
  • Ongevallen (al dan niet collectief)
  • Cyber

Risicogebied: Tbv bedrijfsmiddelen
Soort verzekering:

  • Gebouwen, inventaris, auto’s
  • Bedrijfsschade, reconstructiekosten
  • Transport, opslag, materiaal

Menukaart bedrijfsverzekeringen – verenigingen

In beginsel is de menukaart gelijk aan hetgeen bij sportbonden staat vermeld, waarbij het natuurlijk wel belang is welke verzekeringen de desbetreffende sportbond al collectief voor zijn aangesloten verenigingen heeft afgesloten.

Zeker in Sport werkt om die reden alleen met die verenigingen, waarvan de sportbond zijn verzekeringsportefeuille ook heeft ondergebracht bij Zeker in Sport. Alleen op die manier kunnen wij echt goed advies geven op de noodzakelijke verzekeringen voor een vereniging.