Maatwerk voor sporters

Standaard particuliere verzekeringsproducten houden doorgaans onvoldoende rekening met uw specifieke vrijetijdsinvulling, waardoor bepaalde risico’s onvoldoende verzekerd zijn. Samen met een sportbond werken wij aan productontwikkeling om deze verzekeringsbehoeftes in kaart te brengen en waar mogelijk onder te brengen bij een verzekeraar.

Samen met individuele sportbonden hebben we inmiddels een aantal maatwerkproducten voor sporters ontwikkeld. De specifieke informatie over deze producten vindt u op de website van uw sportbond. U kunt daar ook terecht om de producten af te sluiten.